Zoeken in de bibliotheek

Audio - 2008 - Feminisme en performance

Het gelijktijdig ontstaan van de vrouwenbeweging en de performance-kunst, ongeveer 40 jaar geleden, vormt het ankerpunt van dit colloquium. Elke spre(e)k(st)er hanteert beide 'fenomenen' vanuit zijn/haar discipline en particuliere achtergrond. Het feminisme, als revolutionaire politieke beweging en de nieuwe kunstdiscipline delen een subversieve identiteit die voortdurend de maatschappij bevraagt en tracht te deconstrueren. Welke zijn hun hedendaagse kruis- en uitgangspunten?

Dit colloquium werd op 25 april 2008 georganiseerd binnen het kader van Trouble#4: Mutations, ruptures, conformations: féminisme et art performance, een performance festival opgezet door kunstencentrum De Hallen van Schaarbeek in samenwerking met La Bellone.

- Véronique Danneels - introductie - mp3 - online te beluisteren of te downloaden

Bettina Knaup (Berlijn) - curatrice tentoonstellingen en organisatrice van festivals en colloqiua over performance-kunst en gendervraagstukken.
Recombination: Performance Returns. Reflections on 1970's feminist performance art and its current return - mp3 - online te beluisteren of te downloaden

Martha Wilson (New York) - performance-artieste, auteur, stichtster van het Franklin Furnace Archive; een instituut dat zich toelegt op de preservatie van avant-garde werk dat omwille van zijn vergankelijke aard of omwille van zijn politieke inhoud niet wordt opgenomen in conventionele instellingen.
Women, Sex and Performance Art - mp3 - online te beluisteren of te downloaden

Elsa Dorlin (Parijs) - filosofe, auteur, assistent-professor aan de Sorbonne. Haar voornaamste onderzoeksthema's zijn feministische filosofie, vrouwenstudies, seksualiteit en slavernij en (post)kolonialisme.
Girls Gang: le corps de la révolte - mp3 - online te beluisteren of te downloaden

Geert Opsomer (Leuven/Brussel) - professor Culturele Studies KULeuven. Analyse van performance-kunst vanuit feministisch en multicultureel perspectief. Unes femmes. Young artists re-write feminist performance - mp3 - online te beluisteren of te donwloaden

Voormalige voorzitster van Sophia Nadine Plateau modereerde.

Made by Rekall Design