Gids genderstudies

Welkom! Dit is onze gids genderstudies.

Hier vind je:

  • opleidingsonderdelen en seminaries die gegeven worden aan een Belgische universiteit en die gender op een substantiële wijze behandelen,
  • onderzoek-st-ers die op substantiële wijze bezig zijn met genderstudies en verbonden zijn aan een Belgische universiteit
  • onderzoekscentra waarvoor gender een belangrijke onderzoeksfocus is en die verbonden zijn aan een Belgische universiteit

Elk van deze drie rubrieken is toegankelijk via het menu aan de linkerzijde van deze pagina. Met behulp van een zoekmachine kan je in alle rubrieken gedetailleerde informatie opzoeken. Opzoekingen kunnen verricht worden op naam, op universiteit en op discipline maar ook per thema. Als je niet weet welke expert-e-s er actief zijn binnen een bepaald domein, is het mogelijk om onderzoek-st-ers te ontdekken door in de zoekmachine verschillende thema's te combineren.

De informatie die wij ter beschikking stellen is gebaseerd op de opleidingsonderdelen die in het huidige academisch jaar gegeven worden en de onderzoek-st-ers en centra die vandaag de dag actief bezig zijn met gender-onderzoek. De opleidingsonderdelen en de onderzoekscentra worden jaarlijks geüpdated, de onderzoek-st-ers tweejaarlijks.

De gids is dus een work in progress. Ben je zelf universitair onderzoek-st-er, werk je rond gender en staat jouw profiel nog niet in onze gids? Neem dan zeker contact met ons op via info@sophia.be. Ook voor het aandragen van nieuwe opleidingsonderdelen of onderzoekscentra kan je ons steeds contacteren.

Made by Rekall Design