Zoeken in de bibliotheek

1997 - Women's Studies: overzicht van en perspectieven voor onderzoek en onderwijs in België

Dit boek is het verslag van het colloquium Women's Studies: Overzicht van en perspectieven voor onderzoek en onderwijs in België dat in december 1997 georganiseerd werd door Sophia.

Deze publicatie is niet online beschikbaar. Een papieren versie kan opgevraagd worden (info@sophia.be).

Inhoudsopgave

Voorwoord

Economie

 • Discrimination spatiale des femmes / Laurence Broze, Mathilde Steinauer, Isabelle Thomas (UCL et Université des Femmes)
 • Is het basisinkomen een huisvrouwenloon? Een positieve en normatieve genderanalyse van het basisinkomen / Ingrid Robeyns (K.U.Leuven)
 • Preparing Women to Lead / Elke Valgaeren, Mieke Van Haegendoren (L.U.C.)

Vorming-Onderwijs

 • The presence of women in business education: the case of a Brussels business school / Marie-Thérèse Claes (ICHEC)
 • Welke definitie geeft U aan gelijke kansen van jongens en meisjes in onderwijs? / José Desmet-Goethals (VLOR, Cel diversificatie)
 • Vrouwen en universiteit: een positieve tussenbalans / Rudi Janssens (V.U.B.)
 • Entre l'insertion et l'intégration. Une aventure de formation avec des femmes en situation de déficit socio-économique / Godelieve Rulmont-Ugeux (Créasol)

Geschiedenis

 • Le "gender" dans les anciens Pays-Bas Méridionaux. Entre Moyen-Âge et Renaissance: un modèle de subordination tempérée par la subsidiarité. Vers une nouvelle lecture des faits / Eric Bousmar (FUSL)
 • Vrouwengeschiedenis, een 'nieuwe' geschiedenis? / Nele Bracke
 • La politique familiale selon des natalistes français (1985-1995) / Anne Deprez (UCL)
 • La mère, la terre et le patriarcat / Anne Gillis-Thys (ULB)
 • Gender en waanzin. Een mentaliteits- en literair-historisch onderzoek naar de relatie tussen seksen, seksestereotiepen en deviant gedrag in de Middeleeuwen en Renaissance (500-1600) / Katrien Heene (R.U.G.)
 • La femme dans et face à l'église chrétienne et son univers masculin / Marie-Elisabeth Henneau (ULg, Département d'Histoire)
 • Geschiedenis van de tweede feministische golf in Vlaanderen / Renée Van Mechelen

Migranten

 • "Import"huwelijken bij jonge Turkse migranten in Vlaanderen en Brussel
 • Een kwalitatieve samenvatting / Tine Callaerts (Aspirant FWO V.U.B.)
 • Etat de la recherche en Belgique francophone. Les femmes migrantes. Invisibilité et stigmatisation / Nouria Ouali (ULB, Centre de Sociologie du Travail, de l'Emploi et de la Formation)
 • Huwelijken van Turkse en Marokaanse vrouwen in België. Gearrangeerde huwelijken, huwelijken met bloedverwanter, huwelijken over de grenzen en interetnische huwelijken / Georges Reniers, John Lievens (R.U.G.)

Literatuur

 • La femme rompue dans l'œuvre romanesque de Simone de Beauvoir / Marianne Bellens
 • Het vakblad voor de feministe. Een profiel van het Nederlandse feministische maanblad Opzij / Ilke Froyen (K.U.B.)
 • La littérature et la femme / Vivian Liska (UIA, Departement Germaanse)

Media

 • Grenzen van de mediale constructie van gender. De invloed van gender als productievariabele op de beeldvorming in de media / Sonja Spee, Nathalie De Bleeckere (U.I.A.-R.U.G.)
 • Een vrouwelijke regisseur in de Belgische filmgeschiedenis. Een wetenschappelijke correctie via historisch-biographisch onderzoek / Christel Stalpaert (R.U.G.)
 • Homme/Femme. L'introuvable égalité de la publicité / Jean-Louis Tilleul (UCL, Philologie romane)
 • Van 'newbies' tot 'webmistress': De klim van vrouwen op de sociale ladder van het internet / Lut Verstappen (Amazone)

Filosofie

 • Het is niet nieuw dat vrouwen denken, maar wel nieuw is dat ze denken over wat ze denken / Margreet Van Muijlwijk

Politiek

 • Stem vrouw. Een campagne met effet? / Ann Carton (K.U.Leuven, Departement Sociologie)
 • Au cœur de la citoyenneté sociale. La construction d'un acteur féminin dans le cône Sud / Bérengère Marques-Pereira (ULB-CELA-IS)
 • In naam van de wetenschap of in dienst van beleid? Ontwikkeling van een emancipatie-effectrapportage in Vlaanderen / Petra Meier (V.U.B)
 • Politieke en maatschappelijke participatie van vrouwen in Vlaanderen. Een empirische studie naar de kritiek vanuit vrouwenstudies op het traditionele participatie-onderzoek / Wendy Smits (V.U.B.)

Theorie

 • Een bijdrage over feministische epistemologie. "Vrouwen hebben altijd het gevaar van 'zwevende' abstrakties begrepen..." / Sarah Bracke (Universiteit van Utrecht)
 • Onderzoekslijnen. Centrum voor motivatie en tijdsperspectief / Marlies Lacante (K.U.Leuven)

Arbeid

 • Etat de la recherche en Belgique francophone. Les femmes et le marché du travail / Marie-Noël Beauchesne, Adinda Vanheerswynghels (TEF-ULB)
 • Emancipatie en arbeid: In de schaduw van het kostswinnersgezin / Thérèse Jacobs, Rina Vanherck (U.I.A.)
 • Sectorale segregatie in deeltijdarbeid. Analyse op basis van de volkstellingsgegevens (1981-1991) / Krista Van Hoof (Steunpunt WAV)
 • De arbeidsmartktpositie van laaggeschoolde meisjes en vrouwen in Vlaanderen / Ria Van Peer (S.E.R.V.-V.O.V.)

Made by Rekall Design