Zoeken in de bibliotheek

2003 - Gelijkheid m/v aan de universiteit. Pleidooi voor verandering

Akten van de studiedag die Sophia organiseerde op 25 april 2003 in het kader van een project ter promotie van een gelijkekansenbeleid voor mannen en vrouwen aan de universiteit.

Deze publicatie is niet online beschikbaar. Een papieren versie kan opgevraagd worden (info@sophia.be).

Inhoudsopgave

  • Voorwoord / Nadine Plateau
  • Vrouwen aan de franstalige universiteiten / Jérôme de Henau
  • Het VLIR-rapport: vrouwen aan Vlaamse universiteiten. Gelijke kansen en de Vlaamse Interuniversitaire Raad / Prof. dr. Mieke Van Haegendoren
  • Effecten van gecentraliseerde wervingsprocedures: het voorbeeld van Frankrijk / Laurence Broze
  • Gender Politics aan universiteiten in Zwitserland. Verbander tussen universitair gelijkekansenbeleid en de promotie van genderstudies / Christine Michel
  • De diagnose is gesteld, de remedies zijn gekend: hoe genezen we de zieke? Enige reflecties vanuit het veld over het voeren van een emancipatiebeleid aan universiteiten / Prof. dr. Machteld De Metsenaere
  • Gender mainstreaming aan de universiteiten: theorie en praktijk. Het gelijkekansenbeleid aan de K.U.Leuven / Elsy Van Roy
  • Transparantie en excellentie in de 21ste eeuw / Margo Brouns

Made by Rekall Design