Zoeken in de bibliotheek

2009 - Genderstudies: een genre apart? Een stand van zaken

Dit boek is het verslag van het colloquium Genderstudies: een genre apart? Een stand van zaken dat op 23 en 24 oktober 2009 door Sophia vzw georganiseerd werd en plaatsvond in Amazone, Brussel.

Klik op de titel van het artikel (in de inhoudsopgave) om dit te downloaden. Klik hier voor de gehele publicatie in pdf. Een papieren versie van deze publicatie kan opgevraagd worden (info@sophia.be).

Inhoudsopgave

Ten geleide

Gender en tijd

HERstory: Geschiedenis herschreven

Seksualiteit: een intersectioneel perspectief

Multiculturalisme en feminisme: nieuwe uitdagingen

Gender en normativiteit in het onderwijs

Gender en feminisme in vraag gesteld

Welke loopbaan voor vrouwen?

Gelijk werk…

Religie en feminisme

Gender in een Europese context

Performances
Bijlagen

Colofon

Made by Rekall Design