Wat doen we

Colloquia

  • vinden 2-jaarlijks plaats, in de oneven jaren
  • geven de stand van zaken weer van het onderzoek en het onderwijs binnen het domein van genderstudies in België of maken de balans op van het feministisch onderzoek rond een specifiek thema
  • analyseren op een kritische manier de feministische theorievorming
  • geven onderzoek-st-ers de kans hun werk te publiceren
Avonden van Sophia

  • vinden 2-jaarlijks plaats, in de even jaren
  • willen via een lezing/debat reflectie stimuleren over thema’s die tot nog toe weinig verkend zijn geweest binnen genderstudies in België

Publicaties

  • zijn de verslagen van de colloquia en de Avonden van Sophia
  • geven onderzoek-st-ers de kans hun werk te presenteren

Elektronische nieuwsbrief

  • maandelijks nieuws uit de wereld van de genderstudies: calls for papers, publicaties, cursussen, vacatures, lezingen en colloquia die vrouwen en gender als thema hebben
  • schrijf je in op de Sophia nieuwsbrief
Projecten

Made by Rekall Design