Zoeken in de bibliotheek

2006-2007 - Avonden van Sophia: Noreen Giffney, Elsa Dorlin, Judith Butler

Deze publicatie bevat een bundeling van de beschikbare teksten van de eerste drie Avonden van Sophia van 2006-2007.

Klik op de titel van het artikel (in de inhoudsopgave) om dit te downloaden. Klik hier voor de gehele publicatie in pdf (uitgezonderd het artikel van Noreen Giffney dat auteursrechterlijk beschermd is). De papieren versie van deze publicatie is uitgeput.

Inhoudsopgave

Inleiding

Queer theorie: een uitdaging voor het feminisme?

Antiseksisme of antiracisme: een vals dilemma?

Sexual Politics and the Limits of Secular Discourse
A lecture by Judith Butler

Colofon

Made by Rekall Design