Zoeken in de bibliotheek

Nieuwsbrief 27 - 2001 (3)

Inhoudsopgave

Goed om te weten p. 2
Multimedia p. 9
Vorming p. 11

 • Vrouwen voor het voetlicht - Universiteit Vrije Tijd Davidsfonds
 • Formation en genre du Monde selon les Femmes
 • Formation sur le concept de genre - Flora asbl
 • Gender basis en praktijk - Flora vzw
 • Op zoek naar zusterschap - Amarant vzw
 • Een kijk op genderstructuren in niet-westerse samenlevingen - Amarant vzw

Colloquium p. 15
Onderwijs p. 25

 • Genderstudies - KULeuven
 • Weten mannen waarom ? - VUB, Centrum voor vrouwenstudies
 • Chaire en études femmes/études de genre - ULG
 • Feministische Theorieën, Gelijke Kansenbeleid, Media - UIA
 • Aanvullende studie vrouwenstudies - KULeuven, LUC, UA, RUG & VUB

Vrouwenstudies p. 29
Vereniging p. 41
Onderzoek p. 43

 • Belangenbehartiging en vertegenwoordiging - Karen Celis, VUB
 • Weerbaar, weerspannig of crimineel ? -Margo de Koster, VUB
 • De toepassing van het quotadecreet in de advisraden - Alison Woodward, Sofie Cromboom, Tove Samzelius, VUB
 • Féminité, Islamité, Minorité - Fabienne Brion, UCL
 • Newtonia - ULB

Recensies p. 51
Publicaties p. 55
Tijdscriften p. 59
Agenda p. 63

Made by Rekall Design