8ste netwerkdag Netwerk Racisme Keren

17/03/2007

Op deze 8ste bijeenkomst willen we nagaan hoe uitsluiting, achterstelling en racistische discriminatie overkomen bij de slachtoffers ervan. Welke zijn de gevolgen voor de persoon én voor de samenleving? Wat is mijn rol in dit alles? Heeft het zin om als getuige of slachtoffer in discussie te gaan, en zo ja, hoe pak je dat het best aan? Is bemiddelen een optie?

Het NETWERK {RACISME KEREN} is een netwerk dat mensen in beweging wil houden en inspireren om effectief om te gaan met racistische discriminatie. Een netwerk ook dat uitnodigt om van gedachten te wisselen en medestanders te ontmoeten.

Kom naar deze netwerkdag en doe inspiratie op om racisme effectief te keren!

PROGRAMMA

9.15 - Onthaal met koffie en thee
9.30 - Verwelkoming
9.40 - Lezing door Reyhan Görgöz, docente aan de Arteveldehogeschool Gent. Zij zal het hebben over uitsluiting en achterstelling en hoe racistische discriminatie overkomt, en welke de gevolgen zijn, bij de slachtoffers hiervan.

10.45 Pauze

11.00 - Voorstelling van de bekroonde magisch-realistische kortfilm 'Nachtshift' van Wendy Montelano met o.a. Koen de Bouw. Een actuele film over immigranten op zoek naar een job en hun ervaringen met discriminatie.
11.15 - Johan Otte van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding zal aan de hand van zijn ervaringen als bemiddelaar in racismezaken een praktische toelichting geven over hoe dergelijke bemiddelingen verlopen. Dit alles zal ondersteund worden door vele praktijkvoorbeelden waarbij het publiek ook nauw betrokken zal worden.
12.20 - Stand van zaken over de nieuwe anti-discriminatiewet en de praktijktests.
12.30 - Vragenronde en discussie

13.00 - Maaltijd (op inschrijving)

Contact

Kerkwerk Multicultureel Samenleven
02 502 11 28
kms@kms.be
http://www.kms.be

Plaats en tijdstip

Nationaal Secretariaat KMS
Huidevettersstraat 165
1000
Brussel

9.30 tot 13 uur

Prijs

gratis - wel inschrijven bij KMS

Made by Rekall Design