October 2017
M T W T F S S
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
1
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
2
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
Rencontre avec Malika Hamidi (Tulitu)
03/10/2017
Bruxelles
3
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
4
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
The impact of WWI on marriages, divorces and gender relations in Europe (KULeuven)
05/10/2017 - 06/10/2017
Leuven
5
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
The impact of WWI on marriages, divorces and gender relations in Europe (KULeuven)
05/10/2017 - 06/10/2017
Leuven
6
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
7
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
8
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
9
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
Clémence Schantz - Construire le corps des femmes à travers les pratiques obstétricales à Phnom Penh, Cambodge (UF, Nouvelles thèses féministes)
10/10/2017
Bruxelles
10
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
Anne Morelli & Annalisa Casini - Les femmes aiment-elles la guerre? (Les Midis de STRIGES)
11/10/2017
Bruxelles
Gender op School: Naar een Genderinclusieve Leeromgeving (VUB)
11/10/2017
Brussel
11
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
Genre et enseignement: quelle éducation à l'égalité? 2. Construction de l'identité, genre, homophobie, EVRAS (Université des Femmes)
12/10/2017
Bruxelles
12
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
HerNetHerRights (European Women's Lobby)
13/10/2017
Online
13
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
14
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
15
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
Lisa Heinis - A Critique Towards Art History- Looking at artworks by Louise Lawler and Joëlle Tuerlinckx (RHEA, VUB)
16/10/2017
Brussel
16
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
Marilyn Strathern - The language of gender: Problems and counter-problems in anthropological description (Atelier Genre(s) et Sexualité(s) - ULB)
17/10/2017
Bruxelles
17
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
18
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
SOPHIA - Genderstudies, een genre apart? Een stand van zaken
19/10/2017 - 20/10/2017
Brussels
Genre et enseignement: quelle éducation à l'égalité? 3. Construction de l'identité, genre, homophobie, EVRAS (Université des Femmes)
19/10/2017
Bruxelles
19
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
SOPHIA - Genderstudies, een genre apart? Een stand van zaken
19/10/2017 - 20/10/2017
Brussels
20
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
Le sexe réinventé par le genre. Une construction psychanalytique (Association Freudienne de Belgique et Forum du champ lacanien)
21/10/2017
Bruxelles
Junior Feminists in Academia, Let's Meet and Plot!
21/10/2017
Brussels
21
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
22
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
23
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
La santé sexuelle: histoire du concept et approche critique (Séminaire Santé et Sexualités - Quand la médecine croise l'intime: nouvelles normes et enjeux contemporains)
24/10/2017
Bruxelles
24
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
Troubles féministes dans l’islam et le judaïsme (STRIGES)
25/10/2017 - 26/10/2017
Bruxelles
25
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
Troubles féministes dans l’islam et le judaïsme (STRIGES)
25/10/2017 - 26/10/2017
Bruxelles
Mariages forcés et violences liées à l'honneur (La Maison Plurielle)
26/10/2017 - 27/10/2017
Charleroi
26
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
Mariages forcés et violences liées à l'honneur (La Maison Plurielle)
26/10/2017 - 27/10/2017
Charleroi
Le genre dans l'intervention en violence conjugale (Pôles de ressources)
27/10/2017
Liège
27
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
Local Communities and Indigenous Peoples: Inclusive Research in Practice (ULB)
28/10/2017
Bruxelles
28
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
29
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
30
The Future is Feminist
29/09/2017 - 22/12/2017
Brussel
31

De avonden van Sophia (2007) - Antiseksisme of antiracisme: een vals dilemma?

22/02/2007

Met De avonden van Sophia wil Sophia vzw, het Belgisch coördinatienetwerk voor vrouwenstudies, reflectie stimuleren over thema's die tot nog toe weinig verkend zijn geweest binnen vrouwen- en genderstudies in België.

Op donderdag 22 februari 2007 stelt Sophia scherp op het verband tussen seksisme en racisme.

In debatten over de multiculturele samenleving komt gender de laatste jaren, zowel in populaire als in academische discours, vaak ter sprake. Tegelijk vormt de koppeling tussen een antiracistische en een antiseksistische kijk daar vaak de 'missing link'. Reden genoeg om daar onze tweede Avond van Sophia aan te wijden.

Vertrekkend vanuit het concept van performativiteit van Judith Butler analyseert Elsa Dorlin (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) tijdens de avondlezing het ontstaan van deze twee (elkaar door-kruisende) machtssystemen.

Tot slot geven Ouardia Derriche en Chia Longman (UGent) een repliek op de uiteenzetting van Elsa Dorlin. Ook het publiek wordt uitgenodigd om zich met vragen en reflecties in het debat te mengen.

De avond wordt simultaan vertaald.

Over de spreeksters

Elsa Dorlin is assistent-professor in Filosofie aan de Université de Panthéon Sorbonne. Ze is de auteur van La Matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française (2006) en is co-redactrice van Le Corps, entre sexe et genre (2005). Haar interesse op het vlak van onderwijs en onderzoek gaat vooral uit naar feminisme, geschiedenis van de geneeskunde, geschiedenis van racisme en post-koloniale studies. Momenteel bereidt ze een boek voor over 'zwarte filosofie' (Black Thoughts, verschijnt in 2007).

Ouardia Derriche, universitaire van Algerijnse origine, koestert een specifieke interesse in de problematiek van de rechten van politieke minderheden. Ze heeft gewerkt binnen de Université des Femmes. Ze is geëngageerd in de vrouwenbeweging en in verenigingen voor de verdediging van de rechten van minderheden, de opkomst van nieuwe vormen van burgerschap en voor vrede en internationale solidariteit.

Chia Longman is postdoctoraal onderzoekster en verbonden aan het Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie en het Centrum voor Genderstudies aan de UGent. Haar onderzoek is gericht op identiteitsdynamieken bij religieus-traditionalistische vrouwen in de multiculturele samenleving. Ze is mede-uitgever van Culture and Politics: Identity and Conflict in a Multicultural World (2004) en met Gily Coene van Eigen emancipatie Eerst? Over de rechten en representatie van vrouwen in een multiculturele samenleving (2005). Aan de Universiteit Gent doceert ze gender studies en antropologie.

Aanbevolen lectuur

De tekst waar Elsa Dorlin zich op zal baseren vindt u op de website van Sophia in de rubriek 'teksten' > 'avonden', of door deze link te volgen: "Geef uiting aan je gender, geef uiting aan je ras!": Een andere kijk op het samengaan van seksisme en racisme in het postkoloniale tijdperk.

Voor de titel van deze avond haalden we de mosterd bij een artikel van Christine Delphy (2006) in Nouvelles Questions Féministes. We raden u deze lectuur dan ook aan ter voorbereiding van deze avond.

Met de steun van

De directie van Gelijke Kansen van de Franstalige Gemeenschap
Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Contact

Sophia vzw/asbl
Middaglijnstraat / Rue du Méridien 10
1210 Brussel / Bruxelles
02 229 38 69
info@sophia.be
http://www.sophia.be

Plaats en tijdstip

Amazone
Middaglijnstraat / rue du Méridien 10
1210
Brussel / Bruxelles

19u-21u30

Prijs

€4 (€2 voor Sophia-leden) - reservatie niet nodig

Made by Rekall Design