Augustus 2018
M T W T F S S
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Slow Science en genderstudies

06/05/2014

slowscience

=> Bekijk de flyer (pdf)

=> Schrijf je in voor de lezing


Introductie keynote Isabelle Stengers

De wetenschapskwestie kent een lange en rijke geschiedenis binnen het feminisme. Van de ‘Three Guineas’ van Virgina Woolf over het tweedegolfs-feminisme dat het gegenderde karakter van de wetenschap in vraag stelde tot de huidige situatie waarbij we moeten vechten tegen stereotypen die jonge vrouwen ontmoedigen om voor een academische carrière te kiezen. Maar wat houdt een academische carrière precies in vandaag de dag? Wat wordt er van onderzoek-st-ers verwacht in het tijdperk van “de kenniseconomie”? Kritisch denken over de verhoudingen tussen gender en wetenschap lijkt passé, onderzoek-st-ers hebben wel andere zaken aan hun hoofd. De transformaties die de universiteit en het wetenschappelijk onderzoek de voorbije jaren hebben ondergaan maken heel wat academici, die zich herinneren hoe het vroeger was, moedeloos en cynisch.

Gender en wetenschap is een politiek vraagstuk geworden, dat de strijd tegen de bio-deterministische essentialisering van sekseverschillen achter zich heeft gelaten. Er wordt nu uitgegaan van het belang van socio-historische constructies waardoor niet interpretatie maar transformatie op de voorgrond is gekomen. En dat is eveneens de inzet van de nog erg prille slow science beweging. Voor heel wat aanhangers, betekent slow science een terugkeer naar een tijd waarin er nog respect was voor wetenschappelijke praktijken en ambachtelijke kennisproductie. Vanuit een genderperspectief bekeken is er echter nood aan een tragere wetenschap die niet nostalgisch terugverlangt naar een verleden dat in het teken stond van exceptionalisme en het idee dat de ratio niet door gender gekleurd wordt.

De vraag is er dus niet alleen één naar meer respect voor de specifieke noden van de wetenschappelijke kennisproductie maar ook, en ondanks alles, één naar de mogelijkheid voor wetenschapsbeoefenaars om zich te engageren voor onderwerpen die door activisten aangekaart worden maar die tot op heden te boek staan als ‘niet belangrijk genoeg voor de wetenschap’. Wanneer het probleem op deze manier geformuleerd wordt, sluit het nauw aan bij de reden waarom vrouwen strijd voerden en nog steeds voeren rond wetenschap en kennisproductie: opdat het nooit mogelijk zou zijn te claimen dat het legitiem is om het zwijgen op te leggen aan diegenen, die geacht worden niet mee te tellen.

Biobibliografie
 Isabelle Stengers
Isabelle Stengers is filosofe en werkzaam aan de Université Libre de Bruxelles. Haar eerste publicaties waren verbonden met het werk van Ilya Prigogine, met wie ze in 1979 La Nouvelle Alliance publiceerde. Dit onderzoek beschreef de rol die de fysica gespeeld heeft in de productie van nieuwe wereldbeelden en in de representatie van wat een adequaat wetenschappelijk model eigenlijk is. Deze reflecties leidden tot het op bredere wijze in vraag stellen van de manier waarop kennis geproduceerd wordt en de rol van wetenschappelijk autoriteit in onze samenleving. Dit bracht Stengers tot een politiek engagement gefocust op de toeëigening van contemporaine en toekomstige problemen door wie deze problemen aanbelangen. Dit vertaalt zich in de meer politieke wending die haar laatste monografieën genomen hebben:

La sorcellerie capitaliste, avec Philippe Pignarre, Paris, La Découverte, 2005. 
Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond/La Découverte, 2009.
Les Faiseuses d’histoires. Que font les femmes à la pensée ? avec Vinciane Despret, Paris, Les Empêcheurs de penser en rond/La Découverte, 2011.
Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences (suivi de William James. Le poulpe du doctorat, présenté par Thierry Drumm) Paris, les Empêcheurs de penser en rond/La Découverte, 2013. 

Biografie Anneleen Kenis

Anneleen Kenis werkt aan de onderzoeksgroep geografie (KULeuven). Haar onderzoek spitst zich toe op (de)politisering, ecologisch burgerschap, klimaatverandering, luchtverontreiniging en bewegingsopbouw. In 2012-2013 was ze medecoördinatrice van de actiegroep Vrouw en Universiteit. Ze werd actief in de slow science beweging naar aanleiding van de GGO-actie in Wetteren in 2011. Daarnaast is ze activiste en feministe.

Plaats en tijdstip

Amazone
Middaglijnstraat 10 Rue du Méridien
1210
Bruxelles/Brussel

18:30u-20:30u

Prijs

4€ of 2€ voor werkzoekenden, studenten/s BA/MA en leden van Sophia

Sprekers

Une traduction simultanée est prévue - Met simultaanvertaling

Made by Rekall Design