HR-adviseur equality (gender en diversiteit) (VUB)

Deadline: 13/01/2019

Als HR-adviseur equality kom je terecht in het 35-koppige team van Mens&Organisatie (M&O). M&O heeft als doel de VUB te ondersteunen in haar kerntaken. Ze verzorgt de personeelsadministratie via rekrutering, dossierbeheer, uitbetaling van de lonen, opleidingen en welzijn. Maar ze ondersteunt als strategische partner ook de organisatieontwikkeling van de universiteit.

In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan Raf Devos, directeur M&O, en werk je nauw samen met de andere leden van het Equality Team (onder leiding van de academisch adviseur van Rector Caroline Pauwels) dat verantwoordelijk is voor de uitwerking van het beleid rond gender en diversiteit en het definiëren van concrete acties.

Wat mag je verwachten?

- Naast het formuleren van beleidsvoorstellen rond equality vanuit een HR-perspectief, ben je verantwoordelijk voor het meewerken aan en opzetten van projecten die de beleidsplannen in de praktijk omzetten. Je adviseert bijvoorbeeld leidinggevenden van verschillende diensten en faculteiten over hoe zij de beleidsbeslissingen rond equality kunnen implementeren.

- Je speelt een actieve rol in het adviseren van collega’s m.b.t. equality in HR-activiteiten en voorziet waar nodig de juiste instrumenten om dit mogelijk of meetbaar te maken:

  • Op zoek gaan naar adequate wervingskanalen
  • Inclusie in vacatureteksten
  • Gelijke behandeling in selectieprocedures
  • Gelijkheid in de beoordelingscyclus
  • Correcte bijdragen aan een preventief beleid inzake verzuim en begeleiden van arbeidsongeschikte werknemers, alsmede de re-integratie
  • Doorstroom/uitstroom van collega’s

- Tot slot ontwikkel en organiseer je in het kader van VUB LRN (interne opleidingen voor personeel) training- & opleidingsprogramma’s voor collega’s met gelijkheid als centraal thema (bv. gender bias, antidiscriminatiewetgeving grensoverschrijdend gedrag). Je kent ook zelf de bestaande regelgeving en verleent waar nodig advies. Daarnaast werk je coaching- en mentoringtrajecten mee uit (bv. voor startende academici).

Voor deze functie zal onze Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus in Etterbeek je thuisbasis worden.

Meer informatie: vub.talentfinder.be/nl/vacature/35142/hr-adviseur-equality-gender-en-diversiteit-/

Made by Rekall Design