Stafmedewerker diversiteitsbeleid (KU Leuven)

Deadline: 07/01/2019

De KU Leuven kiest voor een beleid waarbij mensen met diverse achtergronden hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Hierbij wil ze haar studenten en personeel sensibiliseren voor een open houding ten aanzien van diversiteit in de samenleving. De Dienst Diversiteitsbeleid coördineert het diversiteitsbeleid van de universiteit en ondersteunt hiertoe de vicerector Diversiteitsbeleid.

Als stafmedewerker ondersteun je de algemene werking van het diversiteitsbeleid, coördineer je diversiteitsprojecten en voer je in nauw overleg met de vicerector het actieplan diversiteit uit.

  • Je werkt mee aan de voorbereiding en uitvoering van het diversiteitsbeleid van de KU Leuven.
  • Je initieert en ondersteunt projecten in samenwerking met faculteiten, raden en diensten. De Diversiteitsraad, het netwerk van Diversiteitsteams in de faculteiten en diensten, en de verschillende werkgroepen kunnen rekenen op je expertise inzake projectmanagement en communicatie. Je werkt ook samen met de Personeelsdienst, Marketing, de Dienst Onderwijsbeleid en Studentenvoorzieningen voor de diversiteitsacties die hun werkdomeinen doorkruisen.
  • Op korte termijn draag je verantwoordelijkheid voor de uitvoering van enkele hefbomen uit het actieplan. Je zorgt voor een goede doorstroom van informatie en een vergroting van het bereik van KU Leuven medewerkers en studenten. Hiertoe bouw je gerichte contacten uit.
  • Je zet participatie-initiatieven op om medewerkers en studenten te betrekken bij het beleid. Je faciliteert de werking van het diversiteitsplatform UNDIVIDED en biedt organisatorische ondersteuning.

Meer informatie: www.kuleuven.be/personeel/jobsite/jobs/54946292

Made by Rekall Design