LNVH studies practices concerning Scientific Harassment. Will you share your experiences?

Deadline: 31/10/2018

Al jarenlang ontvangt het LNVH berichten uit het veld met betrekking tot het (opzettelijk) dwarsbomen van de carrière van wetenschappers. Het gaat dan om zaken als: het stelen van data, (onterechte) auteurschappen op publicaties, achterstelling bij het toekennen van management- en onderzoekstaken, het opzettelijk zwart maken of juist onzichtbaar maken van personen bij bijvoorbeeld commissies, het (negatief) beïnvloeden van de omgeving, het dwarsbomen van onderzoeksprocessen et cetera. Het LNVH definieert dit soort obstructie in het uitvoeren van wetenschap als Scientific Harassment.

Om meer inzicht te krijgen in dit concept, doen Prof. Marieke van den Brink, Prof. Yvonne Benschop en Marijke Naezer (Radboud Universiteit, Nijmegen), in opdracht van het LNVH, een exploratief kwalitatief onderzoek. In dit onderzoek staan de ervaringen van vrouwelijke wetenschappers centraal. Door het verzamelen van concrete casussen op basis van ervaringen uit de praktijk hopen de onderzoekers inzicht te krijgen in praktijken rondom Scientific Harassment. We roepen u daarom op om uw ervaringen met Scientific Harassment met de onderzoekers te delen, ook als u inmiddels niet meer werkzaam bent in de wetenschap. U kunt uw reactie per mail sturen naar Marijke Naezer (of anoniem per post: Radboud Universiteit, t.a.v. Marijke Naezer, postbus 9104, 6500 HE Nijmegen), graag vóór 31 oktober.

Bij voorkeur horen we over praktijken die zijn uitgeoefend binnen Nederlandse universiteiten bij vrouwelijke wetenschappers in de functie van promovendi, onderzoeker, docent, universitair docent, universitair hoofddocent en hoogleraar; het is daarbij niet van belang hoe lang het geleden is. U kunt rapporteren over één of meerdere ervaringen die u heeft gehad. Bij de beschrijving van uw casus kunt u een aantal zaken die mogelijk van belang zijn opnemen in uw verhaal. Let op, dit is niet noodzakelijk.

Meer info: www.lnvh.nl/scientific-harassment

Made by Rekall Design