Administratief deskundige voor de Cel “Gender & Werk” (Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen)

Deadline: 15/06/2018

Opzoekingswerk en de thematiek van gendergelijkheid spreken jou aan? Je beschikt over een flinke portie organisatietalent? Je hebt een vlotte pen en wil je graag werken in een dynamische en maatschappelijk relevante organisatie en een interessante en verrijkende ervaring opdoen? Dan is deze functie echt iets voor jou.

Als lid van de Cel “Gender & Werk” zal de administratief deskundige meewerken aan de acties van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen met het oog op het coördineren van onderzoek rond werkgerelateerde thema’s (al dan niet statistisch) en het valideren van de resultaten daarvan; het uitwerken van nieuwe instrumenten voor het bedrijfsleven en het verzamelen van bestaande goede praktijken die inspiratie kunnen brengen voor organisaties die een genderbeleid willen uitwerken.

De administratief deskundige zal hiervoor :

  • de collega’s bijstaan bij het beheer van het onderzoeksproces binnen het Instituut én het secretariaat van de projecten en van begeleidingscomités te verzorgen. 
  • kwalitatieve en kwantitatieve gegevens opzoeken en deze op een correcte manier presenteren.
  • documenten en informatie verzamelen en voorbereidend werk doen voor het opstellen van adviezen en aanbevelingen.
  • de collega’s bijstaan bij het valideren van onderzoeksresultaten, i.c. bij de organisatie van studiedagen en seminaries, en bij het opvolgen van de publicaties van de Cel “Gender & Werk” (onderhouden van contacten met vormgevers en drukkers en nalezen van drukproeven).
  • instaan voor het onderhoud van de rubrieken onderzoek en statistieken op de website van het Instituut.

Vereisten:

  • houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot betrekkingen van niveau B in het federaal openbaar ambt (hoger onderwijs van het korte type, bachelor of graduaat).
  • Beantwoorden aan de voorwaarden om een eerste werkervaringscontract te bekomen. Elke jongere van minder dan 26 jaar die is ingeschreven als werkzoekende, voldoet aan de voorwaarden om in het kader van een dergelijke overeenkomst in dienst te worden genomen. Tot het einde van het kwartaal waarin hij/zij 26 jaar wordt, blijft men die overeenkomst als een startbaanovereenkomst beschouwen. Meer informatie zie: www.rva.be

Deadline: 15 juni
Voor meer info: download worddoc.

Made by Rekall Design