Adjunct directeur Amazone vzw

Deadline: 15/03/2018

Amazone is het Kruispunt Gendergelijkheid, een vzw die vrouwenverenigingen en groepen ondersteunt die werken aan gelijkheid van vrouwen en mannen. Amazone is een ontmoetingscentrum, congrescentrum en informatiecentrum.

In het Amazonehuis wonen een twintigtal vrouwenverenigingen, waarvoor we de infrastructuur voorzien. Ons restaurant is een sociaal tewerkstellingsproject en in ons documentatiecentrum vind je een uitgebreide digitale collectie van documenten en actualiteit over het gelijke kansenbeleid V/M.

De adjunct directrice/directeur kan zowel in samenwerking met de directrice als autonoom instaan voor de algemene leiding van het centrum en voor de ontwikkeling, opvolging en realisatie van een visie en strategie voor de werking en de verdere ontwikkeling van Amazone als ondersteuningsstructuur voor de vrouwenorganisaties.

Meer info: http://www.amazone.be/spip.php?article5965&lang=nl
Deadline: verlengd tot 15 maart!

Made by Rekall Design