Bibmedewerker en -coördinator bij RoSa (kenniscentrum gender en feminisme)

Deadline: 15/07/2017

RoSa zoekt een bibmedewerker en –coördinator, Actiris (m/v/x) 100%.

RoSa vzw bevordert als kenniscentrum het genderbewustzijn in Vlaanderen. Hierdoor draagt de organisatie bij aan een gunstig klimaat om de feitelijke ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in de samenleving weg te werken. RoSa doet dit door te documenteren, te informeren en te sensibiliseren.

Voor de coördinatie van haar bibwerking, is RoSa op zoek naar een fulltime bibmedewerker. RoSa beschikt over een grassroots genderbibliotheek die werd opgericht in de jaren zeventig van de vorige eeuw, in het kielzog van de tweede feministische golf. De bib maakt het hart uit van de RoSa-werking en staat in voor het opsporen, verzamelen, ontsluiten en toegankelijk maken van informatie over gender, feminisme en gelijke kansen. RoSa bouwt een evenwichtige, relevante en unieke bibliotheekcollectie op die wordt ontsloten aan de hand van de Vrouwenthesaurus en een online-databank.

Meer informatie over het profiel, de selectieprocedure en het takenpakket: http://www.rosavzw.be/site/index.php/117-rosa/839-vacature-bij-rosa-2

Made by Rekall Design